სახლში


( ! ) Warning: mysqli_connect(): (HY000/2002): No such file or directory in /var/www/html/smsgeorgia.ge/conect.php on line 2
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002229712{main}( ).../sms.php:0
20.0005231736require( '/var/www/html/smsgeorgia.ge/banner.php' ).../sms.php:66
30.0005232168require( '/var/www/html/smsgeorgia.ge/conect.php' ).../banner.php:2
40.0006232408mysqli_connect ( ).../conect.php:2

( ! ) Warning: mysqli_set_charset() expects parameter 1 to be mysqli, boolean given in /var/www/html/smsgeorgia.ge/conect.php on line 4
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002229712{main}( ).../sms.php:0
20.0005231736require( '/var/www/html/smsgeorgia.ge/banner.php' ).../sms.php:66
30.0005232168require( '/var/www/html/smsgeorgia.ge/conect.php' ).../banner.php:2
40.0017232528mysqli_set_charset ( ).../conect.php:4

( ! ) Warning: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, boolean given in /var/www/html/smsgeorgia.ge/banner.php on line 5
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002229712{main}( ).../sms.php:0
20.0005231736require( '/var/www/html/smsgeorgia.ge/banner.php' ).../sms.php:66
30.0020232416mysqli_query ( ).../banner.php:5

( ! ) Warning: mysqli_num_rows() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given in /var/www/html/smsgeorgia.ge/banner.php on line 6
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002229712{main}( ).../sms.php:0
20.0005231736require( '/var/www/html/smsgeorgia.ge/banner.php' ).../sms.php:66
30.0021232504mysqli_num_rows ( ).../banner.php:6

( ! ) Warning: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, boolean given in /var/www/html/smsgeorgia.ge/banner.php on line 10
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002229712{main}( ).../sms.php:0
20.0005231736require( '/var/www/html/smsgeorgia.ge/banner.php' ).../sms.php:66
30.0022232696mysqli_query ( ).../banner.php:10

( ! ) Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given in /var/www/html/smsgeorgia.ge/banner.php on line 11
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002229712{main}( ).../sms.php:0
20.0005231736require( '/var/www/html/smsgeorgia.ge/banner.php' ).../sms.php:66
30.0024232832mysqli_fetch_array ( ).../banner.php:11

( ! ) Notice: Undefined variable: romeli in /var/www/html/smsgeorgia.ge/banner.php on line 14
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002229712{main}( ).../sms.php:0
20.0005231736require( '/var/www/html/smsgeorgia.ge/banner.php' ).../sms.php:66

( ! ) Warning: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, boolean given in /var/www/html/smsgeorgia.ge/banner.php on line 20
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002229712{main}( ).../sms.php:0
20.0005231736require( '/var/www/html/smsgeorgia.ge/banner.php' ).../sms.php:66
30.0027233152mysqli_query ( ).../banner.php:20

( ! ) Warning: mysqli_fetch_array() expects parameter 1 to be mysqli_result, null given in /var/www/html/smsgeorgia.ge/banner.php on line 34
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002229712{main}( ).../sms.php:0
20.0005231736require( '/var/www/html/smsgeorgia.ge/banner.php' ).../sms.php:66
30.0028233328mysqli_fetch_array ( ).../banner.php:34

( ! ) Notice: Undefined variable: fg in /var/www/html/smsgeorgia.ge/banner.php on line 46
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002229712{main}( ).../sms.php:0
20.0005231736require( '/var/www/html/smsgeorgia.ge/banner.php' ).../sms.php:66

( ! ) Notice: Undefined variable: url in /var/www/html/smsgeorgia.ge/banner.php on line 47
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002229712{main}( ).../sms.php:0
20.0005231736require( '/var/www/html/smsgeorgia.ge/banner.php' ).../sms.php:66

( ! ) Notice: Undefined variable: loc in /var/www/html/smsgeorgia.ge/banner.php on line 47
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002229712{main}( ).../sms.php:0
20.0005231736require( '/var/www/html/smsgeorgia.ge/banner.php' ).../sms.php:66

( ! ) Notice: Undefined variable: id in /var/www/html/smsgeorgia.ge/banner.php on line 58
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002229712{main}( ).../sms.php:0
20.0005231736require( '/var/www/html/smsgeorgia.ge/banner.php' ).../sms.php:66

( ! ) Warning: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, boolean given in /var/www/html/smsgeorgia.ge/banner.php on line 58
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002229712{main}( ).../sms.php:0
20.0005231736require( '/var/www/html/smsgeorgia.ge/banner.php' ).../sms.php:66
30.0034234480mysqli_query ( ).../banner.php:58
   
 


( ! ) Warning: mysqli_connect(): (HY000/2002): No such file or directory in /var/www/html/smsgeorgia.ge/conect.php on line 2
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002229712{main}( ).../sms.php:0
20.0035234216require( '/var/www/html/smsgeorgia.ge/conect.php' ).../sms.php:110
30.0035234456mysqli_connect ( ).../conect.php:2

( ! ) Warning: mysqli_set_charset() expects parameter 1 to be mysqli, boolean given in /var/www/html/smsgeorgia.ge/conect.php on line 4
Call Stack
#TimeMemoryFunctionLocation
10.0002229712{main}( ).../sms.php:0
20.0035234216require( '/var/www/html/smsgeorgia.ge/conect.php' ).../sms.php:110
30.0037234312mysqli_set_charset ( ).../conect.php:4